Дисципліни:

Ефективність венчурного фінансування


« Конспект лекцій з управління венчурним бізнесом

Модель оцінювання економічної ефективності венчурного фінансування

Етап 1. Дослідження та вибір показника економічної ефективності.

Етап 2. Дослідження та вибір факторів, що впливають на економічну ефективність.

Етап 3. Вибір методу оцінювання факторів впливу.

На наступному етапі (Етап 4. Побудова моделі оцінювання) повинна здійснюватись побудова моделі оцінювання ефективності венчурного фінансування на основі моделі 2.5 із врахуванням тих часткових чинників, які було виділено вище.

Етапи 5, 6 передбачають розрахунок значень показника ефективності за побудованою моделлю та його оцінювання за попередньо встановленими критеріями.

В залежності від отриманих результатів за венчурним проектом та витрат на його фінансування можна виділити такі основні ефекти:

- економічний (економічний результат від реалізації інновацій та результат, врахований у фінансових показниках діяльності компаній);

- науково-технічний (новизна, корисність результату інновацій);

- соціальний (соціальні результати реалізації інновацій);

- екологічний (результати впливу інновацій на довкілля).

Венчурний інвестор отримує прибуток лише після завершення усіх етапів інвестування та продажу своєї частки у венчурній компанії. Для цього, очевидно, є необхідним досягнення венчурною компанією такого рівня ринкової вартості, який, як мінімум, перевищує початкові інвестиції та забезпечує очікувану величину прибутку. Таким чином, за результатами досліджень, майбутня вартість компанії є одним із цільових показників в умовах венчурного фінансування, а її зростання або перевищення над здійсненими затратами може бути визначено як очікуваний ефект такого фінансування. Саме величина зростання вартості венчурної компанії у процесі її функціонування (або, як мінімум, перевищення вартості над затратами інвесторів) із врахуванням досягнення поставлених цілей об’єктивно може служити показником ефективності при оцінюванні доцільності венчурного фінансування.