Дисципліни:

Сутність та зміст венчурного бізнесу. Особливості венчурного підприємництва у ІТ-сфері


« Конспект лекцій з управління венчурним бізнесом

Венчурний бізнес є колискою для інноваційної та експериментальної діяльності у світі. У свій час венчурний бізнес відіграв важливу роль в процесі реалізації багатьох радикальних інновацій в області мікроелектроніки, автоматизації промислового виробництва, біотехнології та ін. Завдяки підтримці інвесторів ризикового капіталу практичного використання набули такі важливі науково-технічні розробки кінця ХХ ст., як мікропроцесор, персональний комп’ютер, технологія рекомбінантних молекул ДНК (генна інженерія).

Венчурний капітал є специфічною довготерміновою версією приватного капіталу, що здійснює інвестування в бізнес на його ранніх стадіях. Компанії на початкових стадіях свого розвитку зазвичай є високоризиковими. Вони ще не мають готового продукту чи діючої бізнес-моделі. Багато з них ще не отримують сталого прибутку і вимагають періодичних фінансових вливань та фахового людського ресурсу. Загальновідомі історії приголомшливого успіху у створенні доходу компаніями, так званої, «Силіконової Долини» [119]. «Силіконова Долина», звична назва якої звучить як район Сенд Хілл Роад на узбережжі Сан Франциско, є одним із центрів венчурного бізнесу у США, який показав шалений розвиток та зростання протягом 1980-90-хх років минулого століття. Технології і точні науки набули свого розквіту тут саме завдяки венчурному капіталу.

Для деяких компаній венчурний капітал став своєрідною соломинкою, що врятувала їх за крок до занепаду та банкрутства. Такі відомі американські компанії як Boston Scientific, Amgen та Genentech змогли не лише зберегти існуючі позиції на ринку та робочі місця, але й надати роботу тисячам фахівців.

Загалом, венчурний бізнес - це ризикований бізнес, що став основною формою технологічних нововведень, що характерна для умов комерціалізації результатів наукових досліджень у наукомістких галузях, підвищення ступеня ризиків вкладенькапіталу в інноваційні сфери.

Венчурний бізнес часто ототожнюють із венчурним підприємництвом. Дані поняття за своїми трактуваннями у переважній більшості наукових джерел є тотожними, саме тому їх доцільно вживати як взаємозамінні поняття.

Основні переваги венчурного бізнесу: 1) гнучкість, 2) рухливість, 3) здатність мобільно переорієнтуватися, 4) змінювати напрямки пошуку, 5) швидко вловлювати та апробувати нові ідеї тощо. Прагнення до прибутку, тиск ринку та конкуренції, конкретно поставлене завдання, жорсткі терміни змушують розробників діяти результативно і швидко, інтенсифікуючи тим самим дослідницький процес.

При розробці інновацій ніхто заздалегідь без ретельного аналізу не може передбачити успіх чи невдачу дослідження та можливу вигоду в майбутньому. Така діяльність характеризується високим рівнем невдач, тому і називається ризиковою. Але високий ризик – це лише одна сторона інноваційної діяльності, інша сторона – можливість отримати надвисокі прибутки, саме це і стимулює інвесторів вкладати кошти у венчурне підприємництво. Саме великий ризик та надприбутки у венчурному бізнесі є можливими завдяки тому, що інвестори інвестують у ще нерозвинені та несталі проекти і бізнес-моделі, проте, останні часто забезпечують проривні технології і справжні ноу-хау.