Дисципліни:

Бізнес-план венчурного проекту


« Конспект лекцій з управління венчурним бізнесом

Загалом, основні цілі написання бізнес-плану включають в себе необхідність для підприємця:

- отримати кошти від венчурного інвестора;

- визначити цілі підприємства чи проекту та сформувати шляхи їх досягнення;

- підвищити ефективність контролювання діяльності підприємства на усіх його етапах та в усіх сферах, а також забезпечити необхідні заходи з регулювання виявлених відхилень;

- у разі потреби визначити новий напрямок діяльності чи внести зміни до стратегії розвитку підприємства;

- закласти основні ідеї угоди між сторонами інвестування тощо.

Презентація інноваційного проекту (бізнес-презентація компанії (summary presentation)), яка служить для представлення бізнес-плану інвесторам, та сам бізнес-план є основними документами для залучення інвестицій.

До основних розділів презентації, призначеної для венчурного інвестора належать:

1. Компанія (юридична назва та адреса компанії).

2. Контактна особа (контакти ключових осіб щодо співпраці з інвесторами).

3. Тип бізнесу (опис галузі та стадії розвитку бізнесу (проекту)).

4. Короткий опис компанії (опис історії розвитку компанії, виділення сильних сторін).

5. Менеджмент компанії (характеристика досвіду ключових менеджерів компанії, опис конкретних результатів менеджерів).

6. Продукт/послуга і конкуренція (короткий опис продукту чи послуги, їх унікальності, характеристика конкуренції із зазначенням чітко визначеної ринкової ніші для).

7. Потреба в інвестиціях (визначення суми необхідних фінансових коштів та варіантів джерел фінансування).

8. Використання інвестицій (представлення основних статтей витрат та використання залучених інвестицій).

9. Фінансовий стан (представлення основних даних щодо існуючого фінансового стану підприємства).

10. Фінансовий план (план-прогноз основних фінансових показників підприємства на найближчі 5 років).

11. Вихід (представлення варіантів виходу інвестора з проекту IPO, Strategic Sale, MBO (розглядатиметься нижче)).

Щодо безпосередньо бізнес-плану венчурного підприємства, то він містить деякі суттєві відмінності від бізнес-пропозиції. Загалом, виділяють декілька ключових елементів, характерних для всіх бізнес-планів. Ці елементи змінюються відповідно до основної мети плану. Різні джерела фінансування - банки, венчурні компанії, інвестиційні фонди - також будуть диктувати ступінь необхідної деталізації. Тому необхідно враховувати вимоги до побудови і розкриття інформації у бізнес-плані залежно від потреб цільової аудиторії інвесторів.

Основні розділи бізнес-плану венчурного підприємства:

1. Резюме. Даний елемент повинен дати венчурному капіталісту перше уявлення щодо пропозиції, компанії, проекту. Резюме - це частина бізнес-плану, в якій містяться всі основні відомості з подальших розділів.

2. Бізнес і його перспективи. Даний розділ повинен висвітлювати, так звані, унікальні сторони бізнесу, що започатковується. В розділі розкривається інформація щодо: загальних відомостей про бізнес, історію компанії, майбутнє компанії, унікальністьбізнесу, дані щодо продукту чи послуги, інформацію щодо споживачів і покупців пропонованого товару, портфель замовлень, персонал підприємства.

3. План виробництва. У даному розділі слід висвітлити питання основного виробництва та виробничих процесів, описати основне виробниче обладнання, виробничі будівлі і споруди, розкрити інформацію про наявні, очікувані та перспективні патенти і торгові марки, розвиток подальшої науково-інноваційної діяльності.

4. Маркетинговий план. У даному розділі бізнес-плану представляються результати аналізу галузі чи ринку, рівня конкуренції на ринку, особливості маркетингу та прогноз збуту пропонованої продукції.

5. Менеджмент. У цьому розділі надається перелік всіх керівників підприємства із зазначенням їх посади, віку, подається опис ключових працівників для компанії, їхні функціональні обов’язки та відповідальність, визначається які зміни у керівному складі будуть необхідними у найближчому майбутньому.

6. Інвестиційний план (потреба в інвестиціях). У розділі описуються вартість і структура капіталовкладень даного проекту, необхідні для даного етапу види і типи фінансування, період окупності інвестицій у проект, співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування при реалізації даного проекту тощо.

7. Ризики (фактори ризиків). У цьому розділі здійснюється опис усіх потенційних ризиків, властивих інвестиційному проекту, за кожним видом ризиків.

8. Аналіз діяльності і прогнози.У даному розділі здійснюється представлення відповідних прогнозів на 3-5 років, об’єднаних в рамках єдиної моделі у розрізі місяців і кварталів.

9. Фінансовий план і прогнози.Проводиться загальний аналіз минулих і теперішніх операцій компанії, а також прогнози її розвитку.

10. Повернення інвестицій і вихід (Exit). Вихід інвесторів із проінвестованого підприємства є особливістю саме венчурного підприємництва та суттєво відрізняє бізнес-план венчурного підприємства від інших.

11. Додаткові матеріали і додатки. Цей розділ, як правило, включає щорічні звіти, на які були посилання вище, проспекти і каталоги компанії.