Дисципліни:

Особливості венчурного планування


« Конспект лекцій з управління венчурним бізнесом

Загалом, планування – це вид управлінської діяльності (трудових процесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації (підприємства, проекту), шляхи і способи його досягнення.

У свою чергу венчурне планування можна визначити як розробку середньострокового проекту функціонування венчурного підприємства, як правило, за допомогою фінансового моделювання із визначенням таких ключових моментів як: обсяг необхідного фінансування та майбутніх продажів, рівень ризиків, самоокупність проекту, прибуток на інвестиції, вихід інвестора тощо.

Загалом, венчурне планування охоплює усі етапи венчурного проекту і його результатом є складання бізнес-план може розроблятися як на один конкретний етап венчурного проекту, так і на весь проект загалом.

Як свідчать результати досліджень американських фахівців, на стадіях аналізу науково-дослідної розробки технічної ідеї відсіюється понад 80% результатів НДВКР. Загалом, з усіх науково-дослідних проектів, що реалізуються інноваційними компаніями у США, близько 70% не забезпечують комерційного ефекту, і лише 20% нових виробів та винаходів, що поступають на ринок, мають попит. Окрім високої складності реалізації та ризиковості інноваційного процесу такі результати багато в чому обумовлюються неефективним плануванням.

Загалом, у процесі венчурного планування виконуються такі основні завдання:

1. Формування мети та цілі проекту;

2. Інформаційне забезпечення плану проекту;

3. Збір та оцінювання інформації про зовнішнє та внутрішнє оточення проекту;

4. Збір та оцінювання інформації про сильні та слабкі сторони проекту;

5. Визначення основних ризиків та обмежень проекту;

6. Формування бюджетів проекту;

7. Складання прогнозів та планів науково-дослідних, конструкторських та випробовувальних робіт.

Виділяють наступні стадії планування створення венчурного підприємства:

1. Ідея;

2. Розробка концепції;

3. Розробка венчурного проекту;

4. Моніторинг розвитку;

5. Ініціація змін;

6. Аналіз здійсненності венчурного проекту;

7. Бізнес-план або план поточної діяльності;

8. Бюджетування;

9. Нові плани.

Фактори створення успішного венчурного підприємства, що визначаються на етапі планування:

1. Усвідомлення місії засновниками компанії.

2. Існуючі, гарантовані або заздалегідь визначені клієнти.

3. Наявність розробленої робочої моделі венчурного підприємства, концепції його функціонування.

4. Наявність продукту або дієвої моделі (як мінімум, життєздатної ідеї) щодо його створення.

5. Сприятливе середовище функціонування (наявність розвиненої інфраструктури, близькість споживачів, основних клієнтів тощо).

6. Сприятливе або нейтральне законодавче середовище як на державному, так і на регіональному рівні.

7. Існування позитивного досвіду у створенні інноваційної продукції у засновників тощо.