Дисципліни:
Лабораторна робота №1
На тему:

Операційна система Windows. Провідник. Текстовий редактор WordPad.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 4157 Додано: 2013-04-02
Частина тексту

Відповіді на контрольні питання

1. Яке призначення операційної та файлової системи комп’ютера?
Основне призначення операційної системи у забезпеченні діалогу між апаратною частиною комп’ютера та користувачем, тобто ОС перетворює команди задані користувачем у код, зрозумілий комп’ютеру, і навпаки. Основне призначення файлової системи – зберігання та опрацювання інформації, розміщеної на комп’ютерних носіях.

2. Які основні елементи формують Робочий стіл в операційній системі Microsoft Windows?
Піктограми, панель інструментів, панель мови, панель швидкого доступу, панель задач. Робоча область, у якій запускаються вікна (які в свою чергу складаються з робочої області, заголовків вікна, керуючих кнопок, області переходів, та ін.).

3. Основні функції провідника програм (Windows Explorer)?
Створення, переміщення, копіювання, перейменування, видалення, створення ярликів файлів. Переміщення між робочими папками.

4. Які особливості створення папок, файлів та ярликів в операційній системі Microsoft Windows?
Для створення нової папки необхідно перейти до тієї папки/диска, де ми збираємось її створити, за допомогою навігаційних клавіш, чи шляхом переміщення по папках. Потім викликати контекстне меню, натисканням правої клавіші миші у правій частині робочої області вікна. У меню, що з’явилося треба вибрати команду Створити(New), або обрати у верхній частині вікна у меню команду Файл/Створити (File/New). У всякому разі з’явиться меню зі списком об’єктів, які можна створити. Для створення папки обираємо команду Папка (Folder), для створення файлу (який можливо створити на комп'ютері залежно від встановленого програмного забезпечення), команду Файл (File). Для створення ярлика – команду Ярлик (Shortcut). При виборі цього пункту з’явиться діалогове вікно у якому вказуємо повний шлях до файлу, та назву ярлика. Його можна створити також прямо із контекстного меню, обравши команду Створити ярлик (Create shortcut), або затиснувши клавішу Alt та перенісши значок об’єкту в необхідне нам місце.

5. Яке основне призначення контекстного меню в програмі WordPad?
Контекстне меню зібрало у себе найнеобхідніші функції програми, такі як копіювання, вставлення, переміщення, форматування тексту, абзаців, символів, тобто спрощує опрацювання тексту у редакторі WordPad.

6. Які операції редагування в редакторі WordPad?
Можливість задання форматування тексту, і текстових фрагментів, а саме: задання гарнітури шрифту, кольору, стилю накреслення, розміру. Для абзаців – вирівнювання, відступи для тексту, міжрядкові інтервали та інше.

Хід виконання роботи

І. Робота в операційній системі Windows: створення, знищення та перенесення папок, файлів, ярликів:

1. Створюю на робочому диску папку з назвою групи у якій створюю особисту папку з власним прізвищем.
1.1. Викликаю контекстне меню на диску (папці), у якому збираюсь створити папку (У мене це «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №1»). Для цього клацаю правою кнопкою миші на вільному місці в правій частині вікна провідника, де розташований список умісту поточної папки.
1.2. У меню, що з'явився, обираю команду Створити (New). Для створення папки обираю команду Папка (Folder).
1.3. Задаю папці ім’я КН-17.
1.4. Відчиняю щойно створену папку, та повторюю пункти 1.1 і 1.2. Задаю створеній папці ім’я Неботан Руслан.

2. Створюю у власній папці декілька інших папок. Здійснюю операції видалення, перейменування, створення ярликів.
2.1. Тричі повторюю операції, описані у пунктах 1.1 і 1.2. Отримую три папки із іменами Створити папку, Створити папку (2) та Створити папку (3).
2.2. Видаляю папку. Для цього клацаю правою кнопкою миші по папці Створити папку, у контекстному меню, яке з’явилось обираю пункт Видалити. У діалоговому вікні, яке з’явилось, підтверджую операцію натиснувши лівою кнопкою миші на кнопку Так.
2.3. Перейменовую папку. Для цього клацаю правою кнопкою миші по папці Створити папку (2), у контекстному меню, яке з’явилось обираю пункт Перейменувати. Задаю папці ім’я Перейменована папка.
2.4. Створюю ярлик папки. Для цього клацаю правою кнопкою миші по папці Створити папку (3), у контекстному меню, яке з’явилось обираю пункт Створити ярлик. Отримую ярлик із ім’ям Створити папку (2) – Ярлик.
2.5. Створюю ярлик папки у другий спосіб. Для цього клацаю правою кнопкою миші на вільному місці в правій частині вікна провідника, де розташований список умісту поточної папки (Неботан Руслан). У меню, що з'явився, обираю команду Створити (New). Для створення ярлика обираю команду Ярлик (Shortcut).
2.6. Указую місце розташування папки Перейменована папка. Нажимаю кнопку Далі.
2.7. У полі введення імені ярлика вводжу ім’я Перейменована папка - Ярлик - спосіб 2, та натискаю кнопку Готово. У робочій папці отримую ярлик із вказаним ім’ям.

ІІ. Порядок створення нового документу та його форматування з допомогою редактора WordPad. Налаштування основних параметрів редактора WordPad:

3. Створюю у власній папці текстовий документ з назвою: Лабораторна робота №1 і наповнюю його вмістом відповідно до варіанту (Варіант 1) з використанням редактора WordPad.
3.1. Викликаю контекстне меню (пункт 1.1). обираю команду Створити (New). Для створення нового текстового документа обираю команду Текстовий документ (Text document).
3.2. Задаю документу ім’я Лабораторна робота №1.
3.3. Відчиняю новостворений документ. Для цього викликаю контекстне меню текстового документу, обираю пункт Відчинити за допомогою та у меню що з’явиться обираю WordPad.
3.4. Наповнюю документ текстом відповідно до варіанту 1, вводячи його з клавіатури.

4. Здійснюю форматування набраного текстового фрагменту та виправлення помилок із використанням теоретичних відомостей.
4.1. Змінюю гарнітуру та розмір шрифту. Для цього виділяю увесь текст сполученням клавіш Ctrl+A. Задаю гарнітуру Times New Roman із розміром 12 пт.
4.2. Здійснюю форматування абзаців. Для цього виділяю їх за допомогою сполучення клавіш Ctrl+A, та обираю команду меню Формат\Абзац. Відступ для першого рядка - 1.25, міжрядковий інтервал – 1.15, вирівнювання – за шириною сторінки. Нажимаю Оk.
4.3. Здійснюю виправлення орфографічних, граматичних та лексичних помилок. Для переміщення документом використовую мишу, навігаційні клавіші (стрілки) та клавіші PgUp, PgDn.
4.4. Зберігаю оформлений текстовий документ, використовуючи команду Файл – Зберегти як.
5. Створюю ярлики для особистої папки та створеного текстового документу, діючи за пунктами 2.5, 2.6.

Висновки: на цій лабораторній роботі я дізнався основні теоретичні відомості про операційні системи, зокрема ОС Windows. Навчився виконувати найпростіші операції над файлами та папками (створення, видалення, перейменування). Отримав навики з редагування та форматування тексту у текстовому редакторі WordPad. У результаті виконання лабораторної роботи я отримав особисту папку із ярликами, папками та текстовим документом.