Дисципліни:
Звіт з практики
На тему:

Звіт про проходження виробничої практики в ТзОВ "Логістична компанія "Західресурс".

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 17433 Додано: 2015-03-25
Частина тексту

Практику було пройдено на ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”. Місце розташування: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Львівська 659а

Директором ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” є Бадяк Сергій Богданович. Керівником практики від підприємства є заступник генерального директора Караваєв І.В.

ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс» провадить свою діяльність у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Це підприємство є приватною власністю Сергія Бадяка – відомого в м. Городку підприємця, власника кількох гуртівень, президента ФК «Городок».

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ “ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ “ЗАХІДРЕСУРС”

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ “ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ “ЗАХІДРЕСУРС”

РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Метою, яку ми ставили перед собою під час проходження виробничої практики, було закріплення, отриманих нами в процесі навчання, теоретичних знань, вивчення досвіду роботи ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс», що стало об’єктом нашого дослідження, оволодіння виробничими навичками та передовими методами праці у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Нами було вивчено стан об’єкта дослідження; проаналізовано основні фінансово-економічні показники, що характеризують діяльність ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс»; виявлено проблеми у сфері виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано шляхи їх вирішення.

Щодо проблем, які існують у сфері виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності, то нами було виявлено перевантаження керуючої системи ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс» інформаційними потоками, внаслідок чого ускладнюється процес визначення внеску кожного працівника в результати діяльності. Все це, в свою чергу, впливає на ефективність функціонування системи мотивування, яка має місце на підприємстві. Надійним засобом від перевантажень є використання методу управління за відхиленнями. У цих випадках інформація надходитиме лише про відхилення (переважно у вигляді натуральних і відносних показників) від заданих параметрів і лише про ті дані об’єктів інформації, в яких є відхилення. Дані відхилення можна характеризувати такими ознаками, як причини й винуватці відхилень. А вже ця інформація могла б використовуватися для вироблення і прийняття того чи іншого управлінського рішення.

Занадто малі премії за своєчасно виконану роботу та повна відсутність морального стимулювання впливають на ефективність діяльності загалом. Для мотивації ефективної роботи персоналу керівництву потрібно застосовувати ряд методів економічного характеру, зокрема: здійснювати заохочувальні виплати (премії, доплати за досягнення високих показників діяльності, за впровадження та освоєння нових технологій); застосовувати знижки в оплаті, зняття премій, позбавлення матеріальної допомоги за неналежне виконання своїх функціональних обов’язків. Іншою проблемою, що виступає на ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс» є необхідність кваліфікованого персоналу комерційного відділу. На підприємстві працюють фахівці з високим рівнем кваліфікації у сфері планування, формування прогнозів в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Високий рівень кваліфікації дає можливість досягати всіх поставлених цілей на підприємстві. Проте кваліфікований персонал комерційного відділу допоможе забезпечувати виконання зобов’язань за міжнародними контрактами й угодами, участь у підготовці та проведенні комерційних переговорів; організацію поставок згідно з контрактом і контроль за їх виконанням; перегляд рекламацій з експорту та імпорту тощо.