Дисципліни:
Магістерська дипломна робота
На тему:

Дослідження та удосконалення системи страхування зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «Логістична компанія «Західресурс».

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2698 Додано: 2015-03-25
Частина тексту

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ЧАСТИНИ. АНАЛІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ “ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ “ЗАХІДРЕСУРС” ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цей підрозділ містить аналіз діяльності ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” , в основу якого покладено дослідження системи страхування ЗЕД. Він складається із шести підрозділів, в яких поступово розкривається тема розділу.

У першому підрозділі наведено загально характеристику діяльності ТзОВ “Логістична компанія “Захід ресурс”. Встановлено, що це підприєммство було засноване в листопаді 2005 р. ТЗОВ ”Логістична Компанія Західресурс” надає весь комплекс митно-брокерських послуг - митне оформлення імпорту, експорту, транзиту. ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” також пропонує оренду складських приміщень, офісів, послуги в потребі ресторану, готелю, сауни, басейна сервісу, мийки.

Другий підрозділ характеризує систему менеджменту ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”, тобто сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесу, структури, механізму, суб’єкта і об’єкта. Туту також проводиться аналіз загальних функцій менеджменту, а також особливостей процесу прийняття управлінських рішень.

Третій підрозділ присвячений діагностиці виробничо-господарської діяльності ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”. Діагностика виробничо-господарської діяльності Товариства здійснюватиметься шляхом аналізу його фінансового стану. За результатами аналізу, підставивши їх у інтерпретаційну матрицю, можна ствердити, що стан цього Товариства є дестабілізаційним, тобто таким, який демонструє певні негативні, але не загрозливі тенденції в окремих сферах фінансового стану, зокрема мова йде або про фінансову нерезультативність, або про зниження ділової активності, або про виявлення певних ознак зниження фінансової незалежності. Рекомендаційним заходом для поліпшення цього стану буде скерування зусиль на ліквідацію проблем у відповідних сферах фінансового стану з дослідженням чинників, що зумовили такий стан речей, з метою їх можливого усунення.

У четвертому підрозділі здійснюється аналіз ЗЕД ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”. Ключовим видом зовнішньоекономічних операцій, які здійснює ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” є міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом. Клієнтами ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” є вітчизняні підприємства сільськогосподарської, будівельної, хімічної, харчової, м'ясо-молочної та рибної, машинобудівної, приладобудівної і металообробної промисловостей. За проведенням діагностики ЗЕД цього Товариства можна сказати: прибуток, який Товариство отримує від реалізації експортної операції зростає систематично; Товариство отримує більший прибуток, здійснюючи міжнародні перевезення, ніж перевезення на внутрішньому ринку; рівень рентабельності експортної операції зростає; економія підприємства внаслідок закупівлі товарів на зовнішньому ринку, а не на внутрішньому рухається в позитивному напрямку.

У п’ятому підрозділі здійснюється аналіз системи страхування ЗЕД ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”. Основними видами страхування є CMR-страхування, яке забезпечує захист Товариства та його інтересів при псуванні або втраті вантажу, які можуть статися під час міжнародних автомобільних перевезень не з вини Товариства. Крім CMR-страхування, Товариство здійснює обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників за кордоном, яке носить назву “Зелена картка” (поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників, які в’їжджають на своєму авто на територію країн-учасниць міжнародної системи “Зелена картка”).

Проблеми системи страхування зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс” були представлені у шостому підрозділі. Ключовим проблемами при цьому є низький рівень продуктивності праці перевізників та експедиторів при здійсненні міжнародних логістичних перевезень вантажів, внаслідок чого зростає повна собівартість продукції; низький попит на міжнародні логістичні перевезення вантажів ТзОВ “Логістична компанія “Західресурс”, спричинений високою вартістю послуг.