Дисципліни:

Рівні управління ЗЕД


« Лекції з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Управління ЗЕД здійснюється на п’ти рівнях:

1. На мегарівнів (рівень міжнародних об'єднань, організацій). Це передусім Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ), Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародна торгова палата, Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Рада митного співробітництва та ін.)

2. На метарівні (рівень становлення зовнішньоекономічних пріоритетів у процесі міжнародної регіональної інтеграції). Особливо це стосується співпраці органів управління на стадії створення і розвитку інтеграційних об'єднань

3. На макрорівні (починаючи від Президента України та включає основні органи державного управління).

4. На мезорівні (рівень областей).

5. На мікрорівні (рівень окремих організацій).

Макрорівень

До макрорівня причетні такі органи управління державою (рис. 4)

Управління ЗЕД на макрорівні

Рис. 4. Управління ЗЕД на макрорівні

Президент України в межах загальної політики держави контролює і регулює ЗЕД в країні. В основі лежать договори між країнами, які підписує Президент, укази Президента щодо ЗЕД, положення тощо.

Верховна Рада України (ВРУ) приймає закони і інші законодавчі акти. В своїй структурі має комітет з питань ЗЕД, який працює на вдосконаленням бази для ЗЕД.

Кабінет Міністрів України (КМУ) здійснює функціональне і галузеве управління ЗЕД. В КМУ є ряд міністерств, пов’язаних з питаннями ЗЕД:

- Міністерство економіки – для планування розвитку по всіх галузях;

- Міністерство фінансів – управління фінансами, задіяними у сфері ЗЕД;

- Галузеві Міністерства, які регулюють виробництво в окремих галузях.

Крім цього до цієї системи входять:

- митні органи;

- Національний банк України;

- експортно-імпортний банк;

- Міністерство іноземних справ;

- податкові відомства;

Засоби управління на національному рівні

Рис. 5. Засоби управління на національному рівні

Мезорівень

В обласних державних адміністраціях, великих містах управління ЗЕД здійснюється через спеціальні служби: управління, відділи, відділення.

В міських адміністраціях є департамент ЗЕД.

Мікрорівень

ЗЕД здійснюють підприємства, товариства, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди.