Дисципліни:

Організування ЗЕД на мікрорівні


« Лекції з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічною діяльністю в Україні можуть займатися будь-які організації. Залежно від величини підприємств, їх фінансових можливостей, територіального розміщення кожне підприємство може займатися певними видами ЗЕД.

Найважливішим фактором є обсяг можливих зовнішньоекономічних операцій (ЗЕО). Залежно від обсягів ЗЕД всі організації можна поділити на:

1. Крупні і середні організації, де обсяг ЗЕД достатньо великий.

2. Дрібні (і середні) організації зі значно меншими обсягами ЗЕД.

Крупні і середні підприємства можуть займатися будь-яким видом ЗЕД і подекуди навіть одночасно. Що стосується дрібних підприємств, то як правило, вони займаються експортною або імпортною діяльністю.

Великі і середні підприємства можна класифікувати за шістьма ознаками, що характеризують особливості управління ЗЕД.

Класифікація крупних підприємств за особливостями здійснення ЗЕД

Рис. 6. Класифікація крупних підприємств за особливостями здійснення ЗЕД

Філії не є юридичними особами – це лише підрозділи.

Оперативно-виробничі компанії здійснюють поточну діяльність.

Холдингові компанії є достатньо перспективними і представляють акціонерні товариства, які мають на меті оволодіння контрольними пакетами акцій інших акціонерних товариств.

Факторами, які найбільше впливають на ЗЕД є:

1. Відстані при здійсненні ЗЕО (між країнами, підприємствами, складами тощо), які впливають на транспортні витрати, рекламну діяльність і т.п.

2. Законодавство країни, де здійснюється ЗЕД. Іноді законодавство блокує ЗЕД (великі податки), тоді обсяг ЗЕО є порівняно незначний.

3. Рівень корупції у державі.

4. Наявність відповідних структур для ЗЕД (служб, дочірніх підприємств, філій) і можливість їх створення.

5. Ускладнення продукції (якщо хочемо вийти на міжнародний ринок, треба виготовляти складну продукцію, яку потребує ринок).

6. Широкий асортимент продукції, врахування попиту, інтересів споживачів.

7. Ступінь розвитку банківської і фінансової системи (в т.ч. системи страхування).

Всі ці фактори впливають на побудову організації.

Всі крупні підприємства можна поділити на дві групи (рис. 7)

Класифікація крупних підприємств

Рис. 7. Класифікація крупних підприємств

Розглянуті види дочірніх підприємств крупних компаній є важливою формою проникнення на зарубіжні ринки, оскільки практика підтверджує їх високу ефективність.