Дисципліни:

Предмет курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


« Лекції з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент – різновид управління, об’єктами якого виступають організації та персонал. Індивідуальне підприємство – це організація з одної особи.

Системний підхід до управління

Рис. 1. Системний підхід до управління

Якщо керована система могла б організувати виробництво сама – не було б потреби в керуючій системі.

Конкретні функції менеджменту – це окремі види управлінської роботи. Об’єднувальна функція – керівництво – робота керівника.

Процесійний підхід до управління

Рис. 2. Процесійний підхід до управління

Управління ЗЕД – напрям, який забезпечує успіх держави на міжнародних ринках. Для управління конкретною функцією (для нас – це саме ЗЕД) використовуємо загальні функції менеджменту. Загальні функції в межах конкретної функції перестають бути абстракцією (планування ЗЕД, організація ЗЕД тощо).

Регулювання – це зворотній зв’язок між керованою і керуючою підсистемами для усунення недоліків.

Методи менеджменту – це система важелів впливу на керовану систему, вони є центральною ланкою менеджменту.

Взаємодія складових управління

Рис. 3. Взаємодія складових управління

Предмет курсу – організація ЗЕД, знайти способи заставити працювати керовану систему ефективно, коректно і якісно.

В курсі в основному будуть вивчатися питання пов’язані з побудовою зовнішньоекономічних підрозділів організацій та із забезпеченням організаційної взаємодії із здійсненням ЗЕД, а саме:

1. Теорія управління зовнішньоекономічною діяльністю;

2. Практика управління ЗЕД;

3. Проектування системи управління ЗЕД.